(1kB)
(2kB)


(9kB)

Projekt koncepcyjny poprzedzony jest rozmową z Klientem, w czasie której poznajemy oczekiwania co do projektowanego wnętrza.
Po szczegółowych pomiarach poszczególnych pomieszczeń przedstawiamy projekt koncepcyjny ( czyli naszą koncepcję) - płaski rzut projektowanego wnętrza z rozmieszczeniem funkcji - ścian działowych, mebli, ceramiki łazienkowej itp... Stanowi pierwszy bardzo ważny etap kompleksowego projektu Państwa wnętrza.

Projekt koncepcji nie zawiera kolorystyki, oświetlenia ani innych elementów składających się na kompleksowy projekt.
Na życzenie klentów przygotowujemy wersję rozszerzoną.