Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania inżynierii ruchu drogowego. Wykonujemy m.in. projekty w nastepujacym zakresie:

  • docelowa organizacja ruchu drogowego,
  • tymczasowa organizacji ruchu drogowego,
  • sygnalizacja świetlna,
  • analizy i koncepcje obsługi transportowej projektowanych obiektów,
  • drogowe projekty koncepcyjne i budowlane,
  • koncepcje i projekty uspokojenia ruchu drogowego,
  • symulacje ruchu drogowego, zarówno na istniejącym jak i na projektowanym układzie drogowym;


  • Ponadto realizujemy pomiary ruchu drogowego oraz projektujemy znaki według potrzeb zamawiającego.

    Wszystkie nasze projekty charaktryzują się terminowością, wysoką jakością wykonania pod względem merytorycznym i estetycznym oraz są opracowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.